Slide 1

Życie jest piękne!
A jeszcze piękniejsze,
gdy na świat przychodzi
nowy członek rodziny.
Z okazji narodzin dziecka możesz zyskać
nawet do 2 000 zł

Slide 2

Ale zdarzają się też
wypadki,
np. nieplanowany
pobyt w szpitalu...
Otrzymasz nawet do
550 zł dziennie

Slide 3

Lepiej chuchać
na zimne,
bo dziecko także może
poważnie zachorować.
W razie poważnej choroby dziecka wypłata nawet do 15 000 zł

Slide 4

Nieszczęście?
Odpukać w niemalowane
to za mało.
Ubezpiecz bliskich.
Dostaniesz do 120 000 zł
w przypadku poważnego nieszczęścia

Slide 5

Los jest ślepy.
A co, jeśli
Ciebie zabraknie?
Twoja rodzina może otrzymać wówczas
nawet 480 000 zł

Slide 6

Życzymy szczęścia
i wielu radości
Tobie i Twojej rodzinie!
Wypełnij formularz i dowiedz się więcej
o ubezpieczeniu Warta dla Ciebie i Rodziny
Wypełnij formularz,
skontaktujemy się z Tobą!
Kod pocztowy
-
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ,,WARTA” S. A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87, 00-805 Warszawa ("Warta"). (...) pełna treść klauzuli


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ,,WARTA” S. A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87, 00-805 Warszawa ("Warta"). Z administratorem można się kontaktować pisemnie na podany adres siedziby lub w sposób podany na stronie www.warta.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wartę w celu prowadzenia negocjacji koniecznych do zawarcia umowy (podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), do czasu nawiązania z Panią/Panem kontaktu i przez czas prowadzenia negocjacji, a po tym czasie wyłącznie wtedy, jeżeli dojdzie do zawarcia takiej umowy.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę, w tym profilowania na tej podstawie oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Wartę. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (aktualna nazwa i dane kontaktowe organu znajdują się na stronie www.warta.pl w zakładce Kontakt). Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby Administratora danych podanym powyżej. Dane inspektora dostępne są pod następującym adresem: www.warta.pl w zakładce Kontakt.
Wypełnia tylko Agent. Wpisz numer upoważnienia.
Sprawdź cenę i zakres: Warianty ubezpieczenia | Warunki ubezpieczenia - OWU | Jak zgłosić roszczenie?
MATERIAŁ MARKETINGOWY
Jak zgłosić roszczenie?

Jeśli chcesz złożyć wniosek o wypłatę świadczenia z polisy na życie, nie musisz już wypełniać papierowego wniosku i wysyłać go pocztą.
Możesz zrobić to przez Internet.

Sprawdź, jakie to proste!

Aby wysłać wniosek wystarczy tylko wejść na stronę www.warta.pl/szkoda-zyciowa i wypełnić „Formularz zgłoszeniowy” zgodnie ze wskazówkami.